CLUBREGLEMENT

 
Huishoudelijk reglement van Fighting Team Hawks vzw.

 1. Laatkomers wachten aan de ingang van de sportzaal totdat 1 van de trainers toestemming geeft om deel te nemen aan de training.
 2. Elk lid draagt zorg voor de persoonlijke hygiëne. D.w.z. propere handen, voeten, geknipte nagels, propere trainingskledij, en materiaal, verzorgde wonden etc.
 3. Het dragen van sierraden is ten strengste verboden tijdens de les.
 4. Spelen en buitensporig lawaai tijdens de les is niet toegestaan.
 5. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen.
 6. Elke vorm van snoep en eten zijn niet toegelaten in de club/sportzaal. Er zullen tijdens de trainingen drinkpauzes ingelast worden.
 7. Trainen doen je in groep, tracht op een sportieve en ongedwongen manier samen te werken met respect voor elkaar.
 8. Ieder lid is verplicht een verzekering af te sluiten vanaf de tweede les dat hij of zij aan deelnemen
  De verzekering en inschrijving is jaarlijks te betalen en te vernieuwen.
  De noodzakelijke papieren zijn te verkrijgen in de club bij de Coach.

   
 9. Het lidgeld dient cash te worden betaald. Dit is telkens voor 10 beurten / maand of jaar abonnement en dit dient voor de les te worden afgerekend aan de Coach.
 10. Elke transactie tussen minderjarigen en de club dient te worden voorzien van een handtekening en goedkeuring door ouders of voogd.
 11. Het inwendig reglement dient door alle leden nageleefd te worden, ook door andere leden en groepen van clubs of federaties.
 12. De club neemt afstand van elke elke verantwoordelijkheid voor het misplaatste en/of onwettig gedrag van zijn leden.
 13. Passende maatregelen zullen door het bestuur / coaches en eventueel de federatie genomen worden bij veelvuldige of ernstige inbreuken op het inwendig huisreglement van de club.
 14. Enige vorm van pesten wordt niet toegelaten in de club en bij pesten kan steeds beroep worden gedaan op de voorzitter of de aanwezige coaches.
 15. Het clubreglement is steeds voor aanpassing en verbetering vatbaar.

Problemen kunnen steeds bij het bestuur of coaches voorgelegd en besproken worden.
Respecteer steeds de hierboven vermelde regels zodat iedereen in een gezonde clubsfeer kan trainen.
Overtredingen doe je op eigen risico en initiatief en kunnen schorsingen en/of uitsluitingen tot gevolg hebben zonder enige vorm van teruggaven op lidgelden, inschrijvingen en verzekeringen.